Logowanie

Zarejestruj się

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:


  1. administratorem Twoich danych osobowych jest Symec Consulting, Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa;

  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie, tj. w celu realizacji umowy prowadzenia konta lub umów sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta lub umów sprzedaży, której jesteś stroną;

  3. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

  4. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia konta i umów sprzedaży;

  5. Twoje prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych są zawarte w Polityce prywatności.

Informujemy, że Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu rejestracji Państwa konta i wykonania umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: bonaj.pl oraz w celach marketingu własnego Administratora. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ww. celach jest Symec Consulting, Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa. Przysługujące Państwu prawa, wynikające z przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dodatkowe informacje zawiera polityka prywatności.